Ďakujem AOPP za pozvanie i možnosť diskutovať na témy súvisiace so ženským zdravím. Príliš málo času na tak veľa zložitých tém. Ale treba o nich hovoriť, pretože o čom sa nehovorí, to neexistuje! 

D. Grafiková 

----

Asociácia na ochranu práv pacientov SR 

Deň ženského zdravia, ktorý sme zorganizovali 4. mája na VÚC v Bratislave, bol tretím a nateraz posledným zo série regionálnych stretnutí. 

Po regionálnych stretnutiach v Košiciach a Banskej Bystrici sme boli plní očakávaní, čo odhalia miestne špecifiká v západnej časti Slovenska o zdraví miestnych žien.  V každom regióne bola diskusia s účastníkmi a partnermi z oblasti zdravia a zdravotníctva veľmi podnetná a zaujímavá, plná inšpirácie, múdrosti, motivácie, ale aj vážnych a dôležitých odborných informácií a skúseností z každodennej praxe. Ďakujeme. 

Významným účastníkom bratislavského stretnutia bol aj pán MUDr. Tomáš Szalay, ktorý obohatil diskusiu o svoje dlhoročné skúsenosti a dôležité zdravotnícke dáta.  Tie len potvrdili vážnosť situácie, ktorú je potrebné začať cielene a systematicky riešiť. 

Poďakovanie za účasť a diskusné príspevky patrí regionálnym pobočkám VŠzP, ZP Dôvera a.s., odborníkom NOÚ, analytikom z ministerstva zdravotníctva, SKZL, RÚVZ, Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZÚ, SZŠ, členským organizáciám AOPP - Malíček, Sklon, Komora opatrovateliek, Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR, ADiaS a mnohým ďalším, ktorí sa prišli podeliť o svoje skúsenosti a návrhy v oblasti zlepšovania zdravia žien.