Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Kontakty

Dana Grafiková
Predsedníčka KOS

Viac ako 40 rokov pracuje v pomáhajúcich profesiách sanitár a opatrovateľ v niekoľkých sociálnych zariadeniach; v terénnej opatrovateľskej službe; na internom a paliatívnom oddelení Národného onkologického ústavu. Popri hlavnej práci vykonávala roky aj osobnú asistenciu.
Ako opatrovateľka v zahraničí pracovala v rodinách od r. 2007 -2011 v Nemecku, od r. 2012 v Rakúsku do r. 2020.
Od r. 2020 pracuje v Bratislave v soc. zariadeniach, na odd. neurochirurgie; v neurorehabilitáčnej nemocnici. V súčasnosti pracuje na neonatologickej JIS.

☎️ +421 907 395 985

Mgr. Iveta Ždiľová
Podpredsedníčka

V DSS a ZSS pracovala ako zdravotná sestra a opatrovateľka.

Následne 6 rokov ako opatrovateľka v domácnosti a zariadení podporovaného bývania v USA,  Anglicku a Rakúsku.

Má skúsenosť aj ako náborový pracovník pre opatrovateľskú agentúru v Anglicku a vo voľnom čase pôsobí ako dobrovoľník v komunite. 

Anetta Strýčková
Koordinátorka - Zahraničie

Masér- sanitár - opatrovateľka.

V tomto povolaní pracuje od r.1992.  Na Slovensku ako masér - sanitár v Kúpeľoch Štós a od r. 2014 ako opatrovateľka v rodinách v Rakúsku.  Od r. 2017 sa aktívne snaží o zlepšenie situácie v sociálnych službách. Je jednou zo zakladateliek OZ - Idem natrvalo domov, ktoré sa snaží vrátiť opatrovateľky v zahraničí naspäť na SK.

Ilona Farkasová
Koordinátorka - Zahraničie

21 rokov pracovala v AT ako SZČO - Personnenbetreuer - 24h opatrovanie osôb v domácnosti. 

2003- 2004 Vyštudovala Heimhilfe vo Viedni. Od roku 2009 sa angažovala za zlepšenie podmienok pre opatrovateľky v Rakúsku a bola pri vzniku odbornej skupiny Personenbetreuug pre opatrovateľky na obchodnej komore vo Viedni. (WKO). Zorganizovala prvé školenia, kde informovali opatrovateľky o ich právach a povinnostiach spojených s touto živnostou.

V súčastnosti pracuje ako dokumentačná pracovníčka v NOÚ Bratislava.

Jaroslav Servátka, MBA
Odborný poradca

Vzdelanie: 1980 - 1984 vojenská stredná odborná škola odbor zdravotník

Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v SoS 

Pracoval v sociálnych službách od 1990. V DD Stupava - staničný na ležiacom odd., Gerion-vedúci zariadenia, Diagnostické centrum pre mládež Záhorská Bystrica, AT-24 hod. opatrovanie, DE- L.Feuerbach Heim zástupca staničnej sestry.  Pro Senior AT - Hainburg a Fischamend - DGKP, Ulrichsheim Hainburg, PBZ Hainburg - DGKP.

Zakladateľ O.Z. Mosty pomoci. Lektor akredit. kurzov opatrovania, vzdelávacia, poradenská a charitatívna činnosť.

 

Eva Hokszová
Koordinátorka - Prešovský kraj

Pracovala dlhé roky v administratíve na rôznych pozíciach.

Po obsolvovaní opatrovateľského kurzu pracovala v UK ako opatrovateľka v zariadeniach pre seniorov, ale aj v domácej starostlivosti. Po návrate na SK pracovala v domácej starostlivosti, opatrovala aj vlastných rodičov. Medzi jej záľuby patrí charitatívna činnosť, pomoc odkázaným, i seniorom.

Ivana Fintová
Koordinátorka - Nitriansky kraj

Pracuje 8 rokov ako opatrovateľka v sociálnom zariadení v domove dôchodcov.
Táto práca ju napĺňa a je rada,že môže  pomáhať tým,ktorí sú na našu pomoc už bohužiaľ odkázaní.

Linda Mišková
Koordinátorka - Nitriansky kraj

Pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku 8 rokov. Momentálne pracuje na Slovensku a poskytuje služby terénnej domácej starostlivosti ako živnostník.

Katarína Mjartanová
Koordinátorka - Trenčiansky kraj

Vyučená krajčírka - pracuje ako opatrovateľka v zariadení pre seniorov. Keďže táto práca ju napľňa,  skončení štúdia odboru -podnikanie študuje na zdravotnej škole- zdravotná sestra.

Jana Borzová
Koordinátorka - Košický kraj

Vyštudovala animáciu voľného času (Bc.), soc.prácu v Prahe, sanitára, kurz opatrovania aj akadémiu pre opatrovateľky od WKO. Pracovne krátko pôsobila v Zdravotnej poisťovni Dôvera, bola referentkou poisťovne Uniqa. Mala živnosť na opatrovanie na Slovensku, od 2011 pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku. Od 2021 pracuje v špecializovanom zariadení Arcus - Košice. 

Mária Moricová
Koordinátorka - Žilinský kraj

Vzdelanie: SPŠ ZA, do 1993 hlavná ekonómka V ŠKO Žilina, súkromná podnikateľka a hl.kontrolórka SLK Rajecké Teplice.

Od r. 2010 pracuje ako opatrovateľka v teréne. Medzitým prax a zástupy opatrovateliek v domovoch sociálnych služieb Žilina.  

Hana Hraško
Koordinátorka - Bratislavský kraj

Dlhé roky opatrovala rodinného príslušníka.

Následne, po absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania pracovala ako terénna opatrovateľka. Teraz pracuje ako opatrovateľka v Stredisku sociálnych služieb. Táto práca ju napĺňa a vykonáva ju s láskou.

Branislav Koval
Koordinátor - Trnavský kraj

Elektromechanik, OP kurz, SZŠ Sanitár. 

Zamestnanie: od 1993 v zdravotníctve. Onkológia sanitár int. odd., operačné sály. Od  2008 Nemecko - opatrovateľ v rodine. Po návrate na SK opatrovateľ v ZSS, sanitár v nemocnici. 

Vo voľnom čase robí prednášky pre seniorov

Odborní poradcovia

Mgr. Anna Ghannamová zakladateľka KOS odborný poradca

Ing Milada Dobrotková odborný poradca

Jaroslav Servátka, MBA odborný poradca

PhDr. Bohumíra Tillingerová odborný poradca

Adresa: KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA
Štefanovičova 2976/18, 811 04 Bratislava 1

Sekretariát  ☎️ +421 907 395 985

Členovia KOS máte otázky, potrebujete sa poradiť?

Napíšte nám na mail:

info@komoraopatrovateliek.sk alebo pošlite sms na  +421 918 595 534

 

Číslo účtu KOS - IBAN: SK51 8330 0000 0021 0190 2942

Účet je vedený vo Fio banke

Členský poplatok na jeden kalendárny rok činí 5€.  Zaslaním elektronickej prihlášky  https://evidencia.komoraopatrovateliek.sk/form Vám bude pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné uviesť pri platbe členského príspevku. 

Pri zaslaní prihlášky poštou nie je potrebné uvádzať variabilný symbol.

 

Generálny partner

Sme členmi

Stali sme sa členmi

Spolupracujeme s