Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Kontakty

Dana Grafiková
predsedníčka KOS

Sanitár-opatrovateľ. Pracuje v tomto povolaní 35 rokov. Na Slovensku v sociálnych zariadeniach, v teréne, na onkológii. Ako opatrovateľka v rodinách od r. 2006 v Nemecku, od r. 2012 v Rakúsku do 31.3.2020 

Od 1.4.2020 pracuje v sociálnom zariadení v Bratislave.

Katarína Mjartanová
podpredsedníčka

Vyučená krajčírka - pracuje ako opatrovateľka  2 roky v zariadení pre seniorov. Keďže táto práca ju napľňa, po skončení štúdia odboru -podnikanie plánuje štúdium na zdravotnej škole- zdravotná sestra.

Jaroslav Servátka
odborný poradca

Vzdelanie: 1980 - 1984 vojenská stredná odborná škola odbor zdravotník

Pracuje v sociálnych službách od 1990. V DD Stupava - staničný na ležiacom odd., Gerion-vedúci zariadenia, Diagnostické centrum pre mládež Záhorská Bystrica, AT-24 hod. opatrovanie, DE- L.Feuerbach Heim zástupca staničnej sestry.  Pro Senior AT - Hainburg a Fischamend - DGKP, Ulrichsheim Hainburg, PBZ Hainburg - DGKP.

Zakladateľ O.Z. Mosty pomoci. Lektor akredit. kurzov opatrovania, vzdelávacia, poradenská a charitatívna činnosť.

Anetta Strýčková
koordinátorka Zahraničie

Masér- sanitár - opatrovateľka.

V tomto povolaní pracuje od r.1992.  Na Slovensku ako masér - sanitár v Kúpeľoch Štós a od r. 2014 ako opatrovateľka v rodinách v Rakúsku.  Od r. 2017 sa aktívne snaží o zlepšenie situácie v sociálnych službách. Je jednou zo zakladateliek OZ - Idem natrvalo domov, ktoré sa snaží vrátiť opatrovateľky naspäť na SK.

Ivana Fintová
koordinátorka Nitriansky kraj

Pracuje 8 rokov ako opatrovateľka v sociálnom zariadení v domove dôchodcov.
Táto práca ju napĺňa a je rada,že môže  pomáhať tým,ktorí sú na našu pomoc už bohužiaľ odkázaní.

Linda Mišková
koordinátorka Nitriansky kraj

Pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku 8 rokov. Momentálne pracuje na Slovensku a poskytuje služby terénnej domácej starostlivosti ako živnostník.

Jana Borzová
koordinátorka Košický kraj

Vyštudovala animáciu voľného času (Bc.), soc.prácu v Prahe, sanitára, kurz opatrovania aj akadémiu pre opatrovateľky od WKO. Pracovne krátko pôsobila v Zdravotnej poisťovni Dôvera, bola referentkou poisťovne Uniqa. Mala živnosť na opatrovanie na Slovensku, od 2011 pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku. V Košiciach organizuje už asi 7 rokov stretnutia opatrovateliek.

 

Andrea Ignacová
koordinátorka Košický kraj

Dva roky pracovala ako sanitárka na infekčnom odd. v Košiciach. Od r. 2004 pracuje ako opatrovateľka v DSS v Michalovciach. Miluje prácu opatrovateľky a vykonáva ju s láskou. 

Mária Moricová
koordinátorka Žilinský kraj

Vzdelanie: SPŠ ZA, do 1993 hlavná ekonómka V ŠKO Žilina, súkromná podnikateľka a hl.kontrolórka SLK Rajecké Teplice.

Od r. 2010 pracuje ako opatrovateľka v teréne. Medzitým prax a zástupy opatrovateliek v domovoch sociálnych služieb Žilina.  

Hana Hraško
koordinátorka Bratislavský kraj

Dlhé roky opatrovala rodinného príslušníka.

Následne, po absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania pracuje ako terénna opatrovateľka. Táto práca ju napĺňa a vykonáva ju s láskou.

Jaroslaw Weisenpacher
koordinátor B.Bystrický kraj

Brigádoval ako opatrovateľ 3 roky v DDS, ako sanitár pracuje 18 rokov v nemocnici v B.Bystrici.

Milan Kardoš
koordinátor B.Bystrický kraj

 

Ako zdravotník pracuje celý život. Začínal v starej nemocnici v B. Bystrici, potom si vyskúšal prácu opatrovateľa v Nemecku. Dlhé roky pracuje ako sanitár v Rooseveltovej nemocnici a svoju prácu vykonáva s láskou.

Branislav Koval
koordinátor Trnava

Elektromechanik, OP kurz, SZŠ Sanitár. 

Zamestnanie: od 1993 v zdravotníctve. Onkológia sanitár int.odd, operačné sály, Nemecko opatrovateľ v rodine.Momentálne pracuje v soc. zariadeni. 

Vo voľnom čase robí prednášky pre seniorov

Mgr. Anna Ghannamová zakladateľka KOS, odborný poradca

Ing Milada Dobrotková odborný poradca

Jaroslav Servátka odborný poradca

Adresa: KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA Fedákova 5, 841 02 Bratislava

tel. číslo: +421 907 395 985

Číslo účtu KOS: IBAN SK51 8330 0000 0021 0190 2942

 Účet je vedený vo Fio banke

Členský poplatok na jeden kalendárny rok činí 3€.  Zaslaním elektronickej prihlášky Vám bude pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné uviesť pri platbe členského príspevku. 

Pri zaslaní prihlášky poštou nie je potrebné uvádzať variabilný symbol.

Generálny partner

Naši podporovatelia

Naši podporovatelia