Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Kontakty

Dana Grafiková
predsedníčka KOS

Sanitár-opatrovateľ. Pracuje v tomto povolaní viac ako 35 rokov. Na Slovensku v sociálnych zariadeniach, v teréne, na onkológii. Ako opatrovateľka v rodinách od r. 2006 v Nemecku, od r. 2012 v Rakúsku do 31.3.2020 

Od 1.4.2020 pracuje v sociálnom zariadení v Bratislave.

Mgr. Iveta Ždiľová
podpredsedníčka - koordinátorka Prešov

V DSS a ZSS pracovala ako zdravotná sestra a opatrovateľka.

Následne 6 rokov ako opatrovateľka v domácnosti a zariadení podporovaného bývania v USA,  Anglicku a Rakúsku.

Má skúsenosť aj ako náborový pracovník pre opatrovateľskú agentúru v Anglicku a vo voľnom čase pôsobí ako dobrovoľník v komunite. 

Anetta Strýčková
koordinátorka Zahraničie

Masér- sanitár - opatrovateľka.

V tomto povolaní pracuje od r.1992.  Na Slovensku ako masér - sanitár v Kúpeľoch Štós a od r. 2014 ako opatrovateľka v rodinách v Rakúsku.  Od r. 2017 sa aktívne snaží o zlepšenie situácie v sociálnych službách. Je jednou zo zakladateliek OZ - Idem natrvalo domov, ktoré sa snaží vrátiť opatrovateľky v zahraničí naspäť na SK.

Jaroslav Servátka
odborný poradca

Vzdelanie: 1980 - 1984 vojenská stredná odborná škola odbor zdravotník

Pracuje v sociálnych službách od 1990. V DD Stupava - staničný na ležiacom odd., Gerion-vedúci zariadenia, Diagnostické centrum pre mládež Záhorská Bystrica, AT-24 hod. opatrovanie, DE- L.Feuerbach Heim zástupca staničnej sestry.  Pro Senior AT - Hainburg a Fischamend - DGKP, Ulrichsheim Hainburg, PBZ Hainburg - DGKP.

Zakladateľ O.Z. Mosty pomoci. Lektor akredit. kurzov opatrovania, vzdelávacia, poradenská a charitatívna činnosť.

Ivana Fintová
koordinátorka Nitriansky kraj

Pracuje 8 rokov ako opatrovateľka v sociálnom zariadení v domove dôchodcov.
Táto práca ju napĺňa a je rada,že môže  pomáhať tým,ktorí sú na našu pomoc už bohužiaľ odkázaní.

Linda Mišková
koordinátorka Nitriansky kraj

Pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku 8 rokov. Momentálne pracuje na Slovensku a poskytuje služby terénnej domácej starostlivosti ako živnostník.

Katarína Mjartanová
koordinátorka Trenčiansky kraj

Vyučená krajčírka - pracuje ako opatrovateľka v zariadení pre seniorov. Keďže táto práca ju napľňa,  skončení štúdia odboru -podnikanie študuje na zdravotnej škole- zdravotná sestra.

Jana Borzová
koordinátorka Košický kraj

Vyštudovala animáciu voľného času (Bc.), soc.prácu v Prahe, sanitára, kurz opatrovania aj akadémiu pre opatrovateľky od WKO. Pracovne krátko pôsobila v Zdravotnej poisťovni Dôvera, bola referentkou poisťovne Uniqa. Mala živnosť na opatrovanie na Slovensku, od 2011 pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku. Od 2021 pracuje v špecializovanom zariadení Arcus - Košice. 

Mária Moricová
koordinátorka Žilinský kraj

Vzdelanie: SPŠ ZA, do 1993 hlavná ekonómka V ŠKO Žilina, súkromná podnikateľka a hl.kontrolórka SLK Rajecké Teplice.

Od r. 2010 pracuje ako opatrovateľka v teréne. Medzitým prax a zástupy opatrovateliek v domovoch sociálnych služieb Žilina.  

Hana Hraško
koordinátorka Bratislavský kraj

Dlhé roky opatrovala rodinného príslušníka.

Následne, po absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania pracuje ako terénna opatrovateľka. Táto práca ju napĺňa a vykonáva ju s láskou.

Jaroslav Weisenpacher
koordinátor B.Bystrický kraj

Brigádoval ako opatrovateľ 3 roky v DDS, ako sanitár pracuje 18 rokov v nemocnici v B.Bystrici.

Milan Kardoš
koordinátor B.Bystrický kraj

 

Ako zdravotník pracuje celý život. Začínal v starej nemocnici v B. Bystrici, potom si vyskúšal prácu opatrovateľa v Nemecku. Dlhé roky pracuje ako sanitár v Rooseveltovej nemocnici a svoju prácu vykonáva s láskou.

Branislav Koval
koordinátor Trnava

Elektromechanik, OP kurz, SZŠ Sanitár. 

Zamestnanie: od 1993 v zdravotníctve. Onkológia sanitár int.odd, operačné sály, Nemecko opatrovateľ v rodine.Momentálne pracuje v soc. zariadeni. 

Vo voľnom čase robí prednášky pre seniorov


Mgr. Anna Ghannamová zakladateľka KOS odborný poradca

Ing Milada Dobrotková odborný poradca

Jaroslav Servátka odborný poradca

Adresa: KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA Fedákova 1944/5, 841 02 Bratislava

tel. číslo: +421 907 395 985

Číslo účtu KOS - IBAN: SK51 8330 0000 0021 0190 2942

 Účet je vedený vo Fio banke

Členský poplatok na jeden kalendárny rok činí 5€.  Zaslaním elektronickej prihlášky Vám bude pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné uviesť pri platbe členského príspevku. 

Pri zaslaní prihlášky poštou nie je potrebné uvádzať variabilný symbol.

Generálny partner