Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Kontakty

Dana Grafiková
predsedníčka KOS

Sanitár-opatrovateľ. Pracuje v tomto povolaní 35 rokov. Na Slovensku v sociálnych zariadeniach, v teréne, na onkológii. Ako opatrovateľka v rodinách od r. 2006 v Nemecku, od r. 2012 v Rakúsku do 31.3.2020 

Od 1.4.2020 pracuje v sociálnom zariadení v Bratislave.

Katarína Mjartanová
podpredsedníčka, hovorkyňa

Vyučená krajčírka - pracuje ako opatrovateľka  2 roky v zariadení pre seniorov. Keďže táto práca ju napľňa, po skončení štúdia odboru -podnikanie plánuje štúdium na zdravotnej škole- zdravotná sestra.

Jaroslav Servátka
koordinátor Zahraničie, odborný poradca

Vzdelanie: 1980 - 1984 vojenská stredná odborná škola odbor zdravotník

Pracuje v sociálnych službách od 1990. V DD Stupava - staničný na ležiacom odd., Gerion-vedúci zariadenia, Diagnostické centrum pre mládež Záhorská Bystrica, AT-24 hod. opatrovanie, DE- L.Feuerbach Heim zástupca staničnej sestry.  Pro Senior AT - Hainburg a Fischamend - DGKP, Ulrichsheim Hainburg, PBZ Hainburg - DGKP.

Zakladateľ O.Z. Mosty pomoci. Lektor akredit. kurzov opatrovania, vzdelávacia, poradenská a charitatívna činnosť.

Ivana Fintová
koordinátorka Nitra

Pracuje 8 rokov ako opatrovateľka v sociálnom zariadení v domove dôchodcov.
Táto práca ju napĺňa a je rada,že môže  pomáhať tým,ktorí sú na našu pomoc už bohužiaľ odkázaní.

Linda Mišková
koordinátorka Nitra

Pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku 8 rokov. Momentálne pracuje na Slovensku a poskytuje služby terénnej domácej starostlivosti ako živnostník.

Vladislava Polomová
koordinátorka Prešov

Vzdelanie
Gymnázium Kpt.Jána Nálepku Spišská Nová Ves. 2011-2016 Vysoká škola sv. Alžbety BA - odbor sociálna práca.
Pracuje v Spišskej katolíckej charite ako riaditeľka v dennom stacionári sv. Kataríny Labouré -  Spišská Nová Ves.

Jana Borzová
koordinátorka Košice

Vyštudovala animáciu voľného času (Bc.), soc.prácu v Prahe, sanitára, kurz opatrovania aj akadémiu pre opatrovateľky od WKO. Pracovne krátko pôsobila v Zdravotnej poisťovni Dôvera, bola referentkou poisťovne Uniqa. Mala živnosť na opatrovanie na Slovensku, od 2011 pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku. V Košiciach organizuje už asi 7 rokov stretnutia opatrovateliek.

 

Andrea Ignacová
koordinátorka Košice

Dva roky pracovala ako sanitárka na infekčnom odd. v Košiciach. Od r. 2004 pracuje ako opatrovateľka v DSS v Michalovciach. Miluje prácu opatrovateľky a vykonáva ju s láskou. 

Mária Moricová
koordinátorka Žilina

Vzdelanie: SPŠ ZA, do 1993 hlavná ekonómka V ŠKO Žilina, súkromná podnikateľka a hl.kontrolórka SLK Rajecké Teplice.

Od r. 2010 pracuje ako opatrovateľka v teréne. Medzitým prax a zástupy opatrovateliek v domovoch sociálnych služieb Žilina.  

Andrea Vašíčeková
koordinátorka Žilina

Svoju prácu vykonáva zo srdca a s láskou ako opatrovateľka na Slovensku od roku 2013 v DSS, následne ako opatrovateľka v rodinách v zahraničí - DE, NL, AT do marca 2019.

Teraz pracuje ako opatrovateľka na SK. 

 

Dana Vavrová
koordinátorka Trenčín

Vyučená kuchárka, ktorá v súčastnosti pracuje ako opatrovateľka v zariadení pre seniorov v Nitriankych Sučanoch a jej práca je pre ňu poslaním.

Július Vichnálek
koordinátor Bratislava

Opatrovateľ sanitár. 

Od 1.8.2015 až 30.6.2020  - Univerzitná nemocnica Bratislava interná Geriatria - operačné sály oddelenie intenzívnej medicíny.  V súčastnosti  pracuje v Zariadení pre deti a dospelých KAMPINO 

Dodatočne vzdelanie Kurz prvej pomocí-úroveň školiteľ.Preškolenie podľa štandardu - procesu Prof.Moniky Krohwinkel. Kurz bazálnej Stimulácie úroveň tretieho stupňa.

 

 

 

Bc. Dagmar Hlôšková
koordinátorka B.Bystrický kraj

UPJŠ Košice, fakulta verejnej správy a verejnej politiky. Pracovala 6 rokov ako opatrovateľka v Rakúsku. V súčasnosti, pracuje ako terénna opatrovateľka cez neziskovú organizáciu.

Jaroslaw Weisenpacher
koordinátor B.Bystrický kraj

Brigádoval ako opatrovateľ 3 roky v DDS, ako sanitár pracuje 18 rokov v nemocnici v B.Bystrici.

Branislav Koval
koordinátor Trnava

Elektromechanik, OP kurz, SZŠ Sanitár. 

Zamestnanie: od 1993 v zdravotníctve. Onkológia sanitár int.odd, operačné sály, Nemecko opatrovateľ v rodine.Momentálne pracuje v soc. zariadeni. 

Vo voľnom čase robí prednášky pre seniorov

Doc. PhDr. Tibor Loran, PhD
odborný poradca

Ing Milada Dobrotková , Jaroslav Servátka
odborný poradca

Mgr. Anna Ghannamová
zakladateľka KOS, odborný poradca

Adresa: KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA Fedákova 5, 841 02 Bratislava

tel. číslo: +421 907 395 985

Číslo účtu KOS: IBAN SK51 8330 0000 0021 0190 2942

 Účet je vedený vo Fio banke

Členský poplatok na jeden kalendárny rok činí 3€.  Zaslaním elektronickej prihlášky Vám bude pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné uviesť pri platbe členského príspevku. 

Pri zaslaní prihlášky poštou nie je potrebné uvádzať variabilný symbol.