Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Kontakty

Dana Grafiková
predsedníčka KOS

Sanitár-opatrovateľ. Pracuje v tomto povolaní 35 rokov. Na Slovensku v sociálnych zariadeniach, v teréne, na onkológii. Ako opatrovateľka v rodinách od r. 2006 v Nemecku, od r. 2012 v Rakúsku do 31.3.2020 

Od 1.4.2020 pracuje v sociálnom zariadení v Bratislave.

Katarína Mjartanová
podpredsedníčka, hovorkyňa

Vyučená krajčírka - pracuje ako opatrovateľka  2 roky v zariadení pre seniorov. Keďže táto práca ju napľňa, po skončení štúdia odboru -podnikanie plánuje štúdium na zdravotnej škole- zdravotná sestra.

Jaroslav Servátka
koordinátor Zahraničie, odborný poradca

Vzdelanie: 1980 - 1984 vojenská stredná odborná škola odbor zdravotník

Pracuje v sociálnych službách od 1990. V DD Stupava - staničný na ležiacom odd., Gerion-vedúci zariadenia, Diagnostické centrum pre mládež Záhorská Bystrica, AT-24 hod. opatrovanie, DE- L.Feuerbach Heim zástupca staničnej sestry.  Pro Senior AT - Hainburg a Fischamend - DGKP, Ulrichsheim Hainburg, PBZ Hainburg - DGKP.

Zakladateľ O.Z. Mosty pomoci. Lektor akredit. kurzov opatrovania, vzdelávacia, poradenská a charitatívna činnosť.

Ivana Fintová
koordinátorka Nitriansky kraj

Pracuje 8 rokov ako opatrovateľka v sociálnom zariadení v domove dôchodcov.
Táto práca ju napĺňa a je rada,že môže  pomáhať tým,ktorí sú na našu pomoc už bohužiaľ odkázaní.

Linda Mišková
koordinátorka Nitriansky kraj

Pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku 8 rokov. Momentálne pracuje na Slovensku a poskytuje služby terénnej domácej starostlivosti ako živnostník.

Vladislava Polomová
koordinátorka Prešovský kraj

Vzdelanie
Gymnázium Kpt.Jána Nálepku Spišská Nová Ves. 2011-2016 Vysoká škola sv. Alžbety BA - odbor sociálna práca.
Pracuje v Spišskej katolíckej charite ako riaditeľka v dennom stacionári sv. Kataríny Labouré -  Spišská Nová Ves.

Jana Borzová
koordinátorka Košický kraj

Vyštudovala animáciu voľného času (Bc.), soc.prácu v Prahe, sanitára, kurz opatrovania aj akadémiu pre opatrovateľky od WKO. Pracovne krátko pôsobila v Zdravotnej poisťovni Dôvera, bola referentkou poisťovne Uniqa. Mala živnosť na opatrovanie na Slovensku, od 2011 pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku. V Košiciach organizuje už asi 7 rokov stretnutia opatrovateliek.

 

Andrea Ignacová
koordinátorka Košický kraj

Dva roky pracovala ako sanitárka na infekčnom odd. v Košiciach. Od r. 2004 pracuje ako opatrovateľka v DSS v Michalovciach. Miluje prácu opatrovateľky a vykonáva ju s láskou. 

Mária Moricová
koordinátorka Žilinský kraj

Vzdelanie: SPŠ ZA, do 1993 hlavná ekonómka V ŠKO Žilina, súkromná podnikateľka a hl.kontrolórka SLK Rajecké Teplice.

Od r. 2010 pracuje ako opatrovateľka v teréne. Medzitým prax a zástupy opatrovateliek v domovoch sociálnych služieb Žilina.  

Július Vichnálek
koordinátor Bratislavský kraj

Opatrovateľ sanitár. 

Od 1.8.2015 až 30.6.2020  - Univerzitná nemocnica Bratislava interná Geriatria - operačné sály oddelenie intenzívnej medicíny.  V súčastnosti  pracuje v Zariadení pre deti a dospelých KAMPINO 

Dodatočne vzdelanie Kurz prvej pomocí-úroveň školiteľ.Preškolenie podľa štandardu - procesu Prof.Moniky Krohwinkel. Kurz bazálnej Stimulácie úroveň tretieho stupňa.

 

 

 

Hana Hraško
koordinátorka Bratislavský kraj

Dlhé roky opatrovala rodinného príslušníka.

Následne, po absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania pracuje ako terénna opatrovateľka. Táto práca ju napĺňa a vykonáva ju s láskou.

Bc. Dagmar Hlôšková
koordinátorka B.Bystrický kraj

UPJŠ Košice, fakulta verejnej správy a verejnej politiky. Pracovala 6 rokov ako opatrovateľka v Rakúsku. V súčasnosti, pracuje ako terénna opatrovateľka cez neziskovú organizáciu.

Jaroslaw Weisenpacher
koordinátor B.Bystrický kraj

Brigádoval ako opatrovateľ 3 roky v DDS, ako sanitár pracuje 18 rokov v nemocnici v B.Bystrici.

Branislav Koval
koordinátor Trnavský kraj

Elektromechanik, OP kurz, SZŠ Sanitár. 

Zamestnanie: od 1993 v zdravotníctve. Onkológia sanitár int.odd, operačné sály, Nemecko opatrovateľ v rodine.Momentálne pracuje v soc. zariadeni. 

Vo voľnom čase robí prednášky pre seniorov

Ing Milada Dobrotková , Jaroslav Servátka
odborný poradca

Mgr. Anna Ghannamová
zakladateľka KOS, odborný poradca

Adresa: KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA Fedákova 5, 841 02 Bratislava

tel. číslo: +421 907 395 985

Číslo účtu KOS: IBAN SK51 8330 0000 0021 0190 2942

 Účet je vedený vo Fio banke

Členský poplatok na jeden kalendárny rok činí 3€.  Zaslaním elektronickej prihlášky Vám bude pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné uviesť pri platbe členského príspevku. 

Pri zaslaní prihlášky poštou nie je potrebné uvádzať variabilný symbol.