Nesmierne nás teší, že sme ako KOS rozšírili rady členov v Asociácii na ochranu práv pacientov v SR, ktorá háji a chráni práva pacientov a sociálne znevýhodnených ľudí.

Máme veľa spoločného nielen pre to, že sa staráme o klientov, ktorí su aj pacientmi, ale často sme aj sami pacientmi a potýkame sa s množstvom problémov, ktoré sú čoraz väčšie v zhoršujúcej sa situácii v zdravotníctve, ale aj soc. službách.

Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí pripomienkovať nielen legislatívne návrhy, ale aj vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúci krízový stav v slovenskom zdravotníctve sa budeme snažiť o posun a hľadanie spoločných riešení kvalitnej a dostupnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.