Hospodárske noviny 2.3.2023

KOMPETENCIE

Opatrovateľky vykonávajú prácu, na ktorú nie sú školené
Komora opatrovateliek Slovenska pripomienkovala návrh vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorá má byť prijatá v zrýchlenom legislatívnom konaní a ktorá by v praxi umožnila sestre indikovať ošetrovateľskú starostlivosť u prijímateľa sociálnej služby.
Ošetrovateľská činnosť
Komora sa obáva, že implementácia tohto nástroja do praxe podporí kolotoč nezákonností a rozporov s výkonom ošetrovateľskej činnosti opatrovateľkami.
1/3 zamestnancov v sociálnych zariadeniach sú praktické sestry v zariadeniach sociálnych služieb. „Chcem zdôrazniť, že vytvorenie nástroja, ktorý indikuje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti u klienta v zariadení, nevyhnutne súvisí s jej kontinuálnym a odborným poskytovaním, pričom zodpovednosť prenáša z lekára na sestru,“ upozorňuje Iveta Ždiľová, podpredsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska. Problém, ktorý je podľa nej dlhodobo zametaný pod koberec, je, že lekár alebo sestra nemá komu túto kompetenciu v sociálnom zariadení odovzdať, pretože v zmenách a počas víkendov či sviatkov pracujú hlavne opatrovateľky, nie odborný zdravotnícky personál. Príprava opatrovateliek v kurzoch nepostačuje na to,
aby boli kvalifikované prijať zodpovednosť za zdravie klientov výkonom ošetrovateľskej činnosti. Absolventmi sú najmä ženy bez predchádzajúcich skúseností v zdravotníctve, často vo vyššom veku.
Vykonaný prieskum
Komora opatrovateliek v spolupráci s občianskym združením Mosty pomoci zrealizovala prieskum, ktorý preukázal, že na Slovensku vykonávajú ošetrovateľskú činnosť v sociálnych zariadeniach aj opatrovateľky, a nie iba zamestnanci na to zákonom určení. V dôvere v zamestnávateľa konajú nezákonne, čím ohrozujú seba aj zdravie zvereného človeka. Všetko pre nedostatok zdravotníckych pracovníkov v sociálnych zaria- deniach.
„Z interného prieskumu usudzujeme, že asi jedna tretina zamestnancov v sociálnych zariadeniach sú praktické sestry, zdravotnícki asistenti a sanitári, ktorí však pracujú na pozíciách opatrovateliek,“ dodáva Ždiľová. Zákon to totiž umožňuje a sociálne zariadenie, ak nie je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, iného zamestnanca ani prijať nemôže. Zdravotník na pozícii opatrovateľa takto prestáva byť zdravotníckym pracovníkom, pretože sociálne zariadenie nie je poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti. Títo takzvaní zdravotnícki opatrovatelia sa nemôžu registrovať v príslušnej stavovskej organizácii a ani sa im nepočíta odborná prax ani plat ošetrovateľa.
Text: Zuzana Dzvoníková