Nača podpredsedníčka Mgr. Iveta Ždiľová sa stala členkou predstavenstva Eurocarers. 

Srdečne blahoželáme!

https://eurocarers.org/election-of-eurocarers-board-members-2023/