Často sa pýtate na otázku, či môžu alebo nemôžu opatrovatelia v zariadeniach sociálnych služieb podávať podkožne (subkutánne) liečivá (napr. Inzulín, Fraxiparín…).

Odpoveď znie - nie, opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb nemôžu podávať žiadne liečivá, lieky (tieto nesmú ani “chystať”) - tieto výkony patria do ošetrovateľskej (nie opatrovateľskej) činnosti a teda tieto výkony môže vykonávať iba sestra (zdravotnícky pracovník) ktorá spĺňa odborné kvalifikačné predpoklady.

Podľa Prílohy č. 4, časť I písm. f) druhého bodu zákona 448 o sociálnych službách opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb môže v rámci zabezpečovania dodržiavania liečebného režimu prijímateľa sociálnej služby vykonávať iba jednoduché ošetrovateľské úkony spočívajúce v nákupe liekov a polohovaní prijímateľa sociálnych služieb, teda činnosť, ktorou je pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Podávať lieky, aplikovať masti, kontrolovať glykémiu glukomerom, odmerať krvný tlak, pulz, telesnú teplotu, aplikovať liečiva subkutánne (napríklad inzulín) je podľa Prílohy č. 4, časti I písm. f) prvého bodu zákona o sociálnych službách opatrovateľka oprávnená vykonávať iba v domácom prostredí prijímateľov, nakoľko ide o činnosti priradené k sebaobslužným úkonom, ktorých poskytovanie je viazané na domáce prostredie.