Srdečne ďakujeme za pozvanie a možnosť zúčastniť sa okrúhleho stola na tému -

DISKUSIA O SEKTORE STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU,

ktorý zorganizovala Europoslankyňa Miriam Lexmann s aktérmi pôsobiacimi v opatrovateľskom sektore.


Hosťom bol aj Pán Štěrba (Európska komisia, DG EMPL, tímlíder pre implementáciu ESF na Slovensku)
Na stretnutí boli prítomní: pani Ghannamová (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku), pani Ždiľová (Komora opatrovateliek Slovenskej republiky- podpredsedníčka), pani Grafiková (Komora opatrovateliek Slovenskej republiky-predsedníčka), pani Kovaľová (Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb), pani Filipová (Únia miest Slovenska, SocioForum), pán Servátka (Komora opatrovateliek Slovenska, Mosty pomoci), pani Laurinec Šmehilová- odborníčka na sociálne služby a zdravotné postihnutie, zástupca neverejných poskytovateľov, pani Dobiašová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Alex (Seniorcentrum Staré Mesto), pani Ďurišová - Žilinský samosprávny kraj, Katolícka charita, pani Vančová (riaditeľka ÚPSVaR Trnava), pani Holečková -členka predsedníctva KDH venujúca sa sociálnej oblasti, podpredsedníčka NSK, pán Mráz - trnavský vicežupan.
Tlačovej konferencii predchádzala dlhá diskusia všetkých zúčastnených, kde mali možnosť zapojiť sa do diskusie i online pripojení účastníci.


Z nášho pohľadu je nevyhnutné definovať opatrovateľa v zákone nie ako inú fyzickú osobu ktorá zabezpečuje starostlivosť o inú fyzickú osobu, ktorá je na to odkázaná, ale ako samostatnú profesiu, určiť jej kompetencie a vymedziť jeho postavenie so zaradením oblasti pod ktorú spadá - sociálna alebo zdravotná - podľa určenia prevažujúcich kompetencií.

Ukotviť kvalifikačné a kontinuálne vzdelávanie s ohľadom na kompetencie. Je potrebné v zákone definovať kompetencie a postavenie opatrovateľa s kvalifikáciou a opatrovateľa, ktorý nemá kvalifikáciu, ale stará sa o fyzickú osobu za čo poberá opatrovateľský príspevok.

17.5.2023
napísala D. Grafiková