Otázka: Pracovala som ako opatrovateľka v DSS, teraz pracujem ako sanitárka v nemocnici, (mám gymnázium, opatrovateľský kurz, na SZŠ odbor sanitár). Môže, resp. dá sa započítať do rokov  praxe aj práca v DSS? 

Odpoveď: To nie je možné z jednoduchého dôvodu, sú to dve rozdielne povolania.
Opatrovateľka DSS - sociálne zariadenie, opatrovateľka
Sanitárka - zdravotnícke zariadenie - sanitárka-zdr.povolanie
Nedá sa výkon profesie opatrovateľa započítať do odpracovaných rokov sanitára, absolvent vzdelávania v odbore sanitár nemusí absolvovať kurz opatrovateľa - spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon práce opatrovateľa.