Dnešný rozhovor s p. Lexmann a p. Ghannamovou od 4:20 min.

Rozhovor nadväzuje na okrúhly stôl ktorý zorganizovala p. Lexmann s odborníkmi v soc. oblasti a ktorého sme sa zúčastnili.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/19167/405094#261