Stabilizačný príspevok

Usmernenie a vzor žiadosti k poskytnutiu jednorazovej dotácie pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb pre zamestnancov v sociálnych službách.

Odporúčam dôkladne si prečítať usmernenie.

https://www.employment.gov.sk/.../dotacia.../...

https://www.employment.gov.sk/.../usmernenie-stab...