17.2.2023 sme nadviazali na predchádzajúce stretnutie a absolvovali sme online rozhovor s p. Miriam Lexmann a jej asistentkou Jankou, s p. Máriou Kovaľovou.

 Za KOS p. Dana Grafiková, p. Iveta Ždiľová, p. Jaroslav Servátka.

Keďže sme požiadali o členstvo v jednej z Európskych organizácii venujúcej sa sociálnym témam a opatrovateľkám - či už formálnym, alebo neformálnym - úvod tvorili informácie, aké priority má Európska únia v oblasti sociálnych služieb a dlhodobej starostlivosti.

Ďalším obsahom rozhovoru boli problémy týkajúce sa minimálnych miezd opatrovateliek ktoré pracujú cez Europrojekty v terénnej opatrovateľskej službe za minimálne mzdy (ktorá sa od r. 2023 zvýšila na 700€) a zamestnávatelia im musia doplácať rozdiel pôvodnej výšky do dnešnej sumy minimálnej mzdy. Taktiež to, že je veľa terénnych opatrovateliek ktoré nedostali stabilizačný príspevok, lebo mali prac.zmluvy na dobu určitú.

Hovorili sme o systéme 2 zákonov - verejných a neverejných poskytovateľoch, o chudobe seniorov a ich neschopnosti hradiť si op. službu.

O 2 zákonoch 447/2008 a 448/2008 ktoré rozdeľujú systém opatrovania na formálny a neformálny, teda 2 priestory kde sa vykonávajú totožné činnosti, ale platia úplne odlišné pravidlá!

Rovnako o rozdiele v opatrovateľskom príspevku ktorý nastavuje MPSVR a terénna opatrovateľská služba, ktorá je financovaná cez národný projekt Implementačnej agentúry MPSVR.

Zhodli sme sa, že potrebujeme vyriešiť domácu opatrovateľskú službu systémovo. Europrojeky op. služby problém riešia len na krátky čas.

Jedno z riešení je aj okrúhly stôl za prítomnosti odborníkov v tejto oblasti a z MPSVR + EU.

Ďakujeme za rozhovor, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Napísala: D. Grafiková