Otázka:

Chcela by som sa poradiť ohľadom vrátenia stabilizačného príspevku. Zariadenie v ktorom pracujem od 1.1.2024 mení svojho majiteľa a tým sa budú meniť aj dodatky ku starým zmluvám alebo úplne nové zmluvy a moja pracovná zmluva trvá do 31.12.2023. Ďalej mi zmluvu nepredĺžili. Majú narok od mňa žiadať vrátenie alikvotnej čiastky stabilizačného príspevku nakoľko zariadenie od ktorého som tento príspevok dostala k 1.1.24 zanika?  Ďakujem za informácie ako mám postupovať v prípadnom vymáhaní stabilizačného príspevku. 

Odpoveď:

Nie, nemajú nárok žiadať alikvótnu čiastku stabilizačného príspevku.

1. Keďže máte zmluvu na dobu určitú kratšiu ako podmienka trvania výkonu práce, mal Vám byť poskytnutý stab. príspevok len v alikvótnej výške v pomere k dĺžke trvania PP alebo vôbec - chyba zamestnávateľa, zamestnanec nie je zodpovedný.

2. Aj tak nie, lebo prekážka je na strane zamestnávateľa (pôvodného) - dochádza k zmene zamestnávateľa. Keďže však  píšete, že budete mať dodatky k pôvodnej zmluve, zrejme ide o postúpenie práv a povinností a toto pre zamestnanca znamená, že jediná zmena v prac. zmluve bude nový názov zamestnávateľa a to nie je dôvod na vrátenie príspevku.