Otázka: 

Ahojte,ako to bude zo stabilizačným príspevkom a daňovým priznaním? Vrátia nám daň, ktorú sme z neho odviedli?

Odpoveď:

To je individuálne, lebo nie každý podáva daňové priznanie. Zamestnanci, ktorí maju jedneho zamestnavateľa podpisujú ročné zúčtovanie u zamestnávateľa. Aj u DP aj pri roč. zúčtovaní ak vyjde niekomu vrátenie dane, tak daňový úrad daň vráti, ale to záleží od viacerých parametrov napr. od odpoč. položky, od tretieho piliera, daňového bonusu atď. Stabilizačný prispevok bol normálnym príjmom v ramci CCP a ako každý príjem musel byť aj odvodovo zdanený...

Tí, ktorí majú zamestnávateľa a požiadajú ho o zúčtovanie - vykoná za nich zúčtovanie zamestnávateľ. Tí, ktorí si ho robia sami alebo im ho niekto iný robí, musia mať potvrdenie od zamestnávateľa o vyplatenom príjme a strhnutých preddavkoch na daň a strhnutých odvodoch do sociálky s zdravotnej poisťovne rok 2023.

V tom potvrdení (ktoré má aj zamestnávateľ) je uvedená okrem zrážok z každomesačnej dane ktorú vám strhli pri výplate aj daň zo stabilizačného.

Zrátajú sa všetky príjmy (mzda + stabilizačný), z toho sa odrátajú všetky zdravotné, sociálne odvody a zostane Vám mzda z ktorej ešte odpočítajú všetky odpočítateľné položky na ktoré máte nárok a vyjde mzda, ktorú zdania - ak je výsledok dane nižší ako (preddavková) daň, ktorú Vám vypočítali v zúčtovaní, doplácate rozdiel - ak je daň, ktorú ste zaplatili vyššia ako daň vypočítaná v zúčtovaní, vrátia Vám preplatok…

Určite Vám nikto nemohol sľúbiť, že Vám vrátia celých 600€ ktoré Vám strhli zo stabilizačného ako (preddavok) daň…

Ale ak sa zamestnanec rozhodne predčasne odísť počas trvania stab. príspevku teda pred skončením doby, tak ho musí vrátiť aj s vyplatenými odvodmi teda adekvátnu sumu celkovú cenu práce...preto si bolo treba riadne rozmyslieť, či stabil. príspevok zobrať, alebo nie.