9-10.5.2023 sa uskutočnila XXII. Konferencia APSS v SR

 

Téma bola podpora a rozvoj zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách.

Mala som možnosť zúčastniť sa, vypočuť si rôzne prednášky, a zapojiť sa do diskusie.

Skvelý program a množstvo informácii.

Prvý deň ma ako človeka z praxe najviac zaujala prednáška p. Romana o supervízii, a p. Mochnáčovej zo Slnečného domu o motivácii zamestnancov.

Druhý deň konferencie sa niesol v znamení čísel.

Veľmi zaujímavé boli údaje z informačného systému sociálnych služieb, žiaľ, ešte stále nie úplne kompletné.

Platové triedy a stupne náročnosti práce z pohľadu Inšpektorátu práce v podaní Pani Mochňackej a zároveň z pohľadu p. Forgáča zo sekcie práce z MPSVR poukázali na nesúlad a nekompatibilitu zákonov, praxe a teórie. Takýto nesúlad je zdrojom mnohých problémov a Vašich častých otázok. Tak, ako som aj v diskusii povedala, náprava tohto stavu je nevyhnutnosťou a spoločnými silami s APSS musíme vyvinúť tlak na čo najrýchlejšiu zmenu. Myslím, že nám budú napomocní aj prítomní odborníci z Inšpektorátu a MPSVR, pretože pravdepodobne prvý raz počuli "naživo" konkrétne prípady z praxe.

9-10.5.2023 

Napísala D. Grafiková