12.9.2022 sa konalo 3. Valné zhromaždenie OZ Komora opatrovateliek Slovenska.

S radosťou sme privítali p. Lexmann p. Drábikovú, p. Bezeli, p. komisárku Stavrovskú, p. Kovaľovú, p. Kudziovú, p. Grulu a p. Dobrotkovú.

Ceníme si účasť všetkých hostí, koordinátorov, členov, ktorí merali cestu zďaleka.